sunshine

Pedagógusaink:

Eigner-Pap Andrea

intézményvezető

Ethey László

intézményvezető-helyettes,
6. osztály osztályfőnök

vezetői fogadóóra:

Csollák Ferencné

1. osztály osztályfőnök

fogadóóra:

Dudás Szilvia

alsós munkaközösség-vezető
2.osztály osztályfőnök
tanító

fogadóóra:

Kállai Ilona


3.osztály osztályfőnök
DÖK segítőtanár

fogadóóra:

Papp Anikó

4. osztály osztályfőnöke

fogadóóra:

Pintér Éva

5. osztály osztályfőnöke
testnevelőtanár

fogadóóra:

Mógor Andrea

7.osztály osztályfőnök
földrajz, vizuális kult.

fogadóóra:

Vásárhelyiné Szilágyi Mária

8.osztály osztályfőnök

magyar nyelv és ir., történelem

Bérczi Gézáné

tanítónő

fogadóóra:

Felföldi Márta

tanítónő

fogadóóra:

Kollár Fanni

iskolapszichológus

Kovács Katalin

fejlesztőpedagógus

fogadóóra:

Madarászné dr. Juhász Irén

gyógypedagógus

fogadóóra:

Felföldi Márta

tanítónő


Kovácsné Tamási Bernadett

tanár, tanulószoba, napközi

Vavika Péter

fizika tanár


Végh Patrícia

ének

fogadóóra


Pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak:

Bokor Béla

rendszergazda

Orgován Anita

iskolatitkár

Horváth Henrik

pedagógiai asszisztens

Trunk Károly

pedagógiai-asszisztens

Tartósan távol lévő munkatársak:

Hajdu Szidónia

testnevelés
tartósan távol
© 2018-2019