sunshine

Pedagógusaink:

Eigner-Pap Andrea

intézményvezető

Ethey László

intézményvezető-helyettes,
6. osztály osztályfőnök

Csollák Ferencné

1. osztály osztályfőnök

Dudás Szilvia

alsós munkaközösség-vezető
2.osztály osztályfőnök
tanító

Kállai Ilona


3.osztály osztályfőnök
DÖK segítőtanár

Papp Anikó

4. osztály osztályfőnöke

Pintér Éva

5. osztály osztályfőnöke
testnevelőtanár

Mógor Andrea

7.osztály osztályfőnök
földrajz, vizuális kult.

Vásárhelyiné Szilágyi Mária

8.osztály osztályfőnök

magyar nyelv és ir., történelem

Bérczi Gézáné

tanítónő

Felföldi Márta

tanítónő

Kollár Fanni

iskolapszichológus

Kovács Katalin

fejlesztőpedagógus

Madarászné dr. Juhász Irén

gyógypedagógus

Teplán Rózsa

fejlesztőpedagógus


Kovácsné Tamási Bernadett

tanár, tanulószoba, napközi

Vavika Péter

fizika tanár


Végh Patrícia

ének

Pál Luca Tünde

magyar-történelem szakos tanár

Harkáné Sebes Judit

könyvtáros

Ábrahám Gergő

matematika-angol szakos tanár


Pirkó Hajnalka

fejlesztő pedagógus

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak:

Bokor Béla

rendszergazda

Orgován Anita

iskolatitkár

Horváth Henrik

pedagógiai asszisztens

Trunk Károly

pedagógiai-asszisztens

Tartósan távol lévő munkatársak:

Hajdu Szidónia

testnevelés
tartósan távol
© 2018-2019